top of page

Välkommen till

Suss Behandling

En helt ny och revolutionerande metod för att ta bort oönskat fett och celluliter - effektiv och lönsam!

Äntligen finns

Cryo 21 tekniken

även i Östersund. 
Vi erbjuder bland annat cellulitbehandlingar, lymfdränage och fettfrysning.

Invigning 18/9
på Hotell Ett
bottom of page